» Over ons

De vier pleegzorgaanbieders

Deze vier aanbieders zorgen voor pleegzorg in Drenthe
 

Leger des Heils

Pleegzorg is maatwerk. Ieder kind en elk gezin is uniek. Daarom vraagt elke situatie een eigen aanpak. Ons uitgangspunt is dat onze pleegouders een plek met toekomstperspectief moeten kunnen bieden aan kinderen die aan hun zorg worden toegewezen. We richten ons op het herstel van het gewone leven van een pleegkind en kijken naar de kansen en mogelijkheden die er zijn. Het Leger des Heils wil er zijn voor de ander, doen wat we geloven, heel praktisch, heel eenvoudig.
Naar de website

 

Timon

Thuis: de plek waar je mag lachen en boos zijn, vallen en opstaan. Waar je aangemoedigd wordt, en troost en liefde ontvangt. Zo'n plek verdient elk kind. Maar als het ouders (tijdelijk) niet lukt om voor hun kind te zorgen, dan kan wonen in een pleeggezin de oplossing zijn. De motivatie en inspiratie van pleegouders bij Timon is de christelijke levensovertuiging. We besteden veel aandacht aan de selectie, opleiding en begeleiding. De eigen ouders blijven zoveel mogelijk betrokken.
Naar de website

 

William Schrikker Pleegzorg

Beschermt kinderen, ondersteunt pleeggezinnen, traint en adviseert collega’s bij gemeenten en andere zorginstellingen. In Nederland zijn wij dé expert op het gebied van zorg voor kinderen en ouders met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Pleegouder worden is niet niks. Maar een thuis bieden aan een kind met een beperking en/of ernstige chronische ziekte vraagt nog meer. Dat is niet iedereen gegeven. Onze pleegzorgwerkers zorgen voor de juiste ondersteuning en begeleiding. Je hoeft het niet alleen te doen.
Naar de website

 

Yorneo

Iedereen kan in principe pleegouder worden. Uitgangspunt van Yorneo is dat je een kind veiligheid, warmte en structuur kunt bieden, een opvoedingssituatie waarin het zich kan ontplooien, met respect voor de identiteit en wortels van het kind. We onderscheiden ons door het systeemgericht organiseren van de begeleiding. Dat betekent dat we oog hebben voor alle bij het kind betrokken partijen. We kijken goed naar wat het kind en pleegouders nodig hebben en passen de begeleiding en het cursusaanbod naar jullie behoeften aan.
Naar de website