Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Inleiding

Pleegzorgdrenthe.nl is een samenwerkingsverband tussen Leger des Heils, William Schrikker Stichting en Yorneo. We bieden alle vier pleegzorg in Drenthe. Bescherming van privacy is voor ons belangrijk. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens goed te beveiligen. In dit document lichten wij onze werkwijze toe.

Registratie en gebruik van persoonsgegevens

Als je een contact-, aanvraag-, of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt en/of telefonisch of op andere wijze persoonlijk contact opneemt, dan worden de gegevens die wij van je krijgen bewaard zolang dit voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan nodig is. Bovengenoemde organisaties gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens en slaan ze op in een beveiligde omgeving.

We dragen er zorg voor dat persoonsgegevens alleen binnen Nederland worden verwerkt of beheerd, niet daarbuiten. Je gegevens worden niet aan personen buiten de vier organisaties ter beschikking gesteld tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van specifieke wetgeving.

Doelen en rechtsgrond

De persoonsgegevens die we ontvangen gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor je ons benaderd hebt: uitsluitend voor het verzenden van het informatiepakket per post en om eenmalig te vragen wat je van het informatiepakket vond of voor het verwerking van je aanmelding en het per e-mail toesturen van informatie over de informatiebijeenkomst.

Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn. Onze medewerkers zijn voorafgaand aan hun aanstelling gescreend en hebben een Verklaring Omtrent (goed) Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en uiterlijk binnen de wettelijke termijnen verwijderd.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in, correctie en/of verwijdering van je gegevens. Verzoeken over je persoonsgegevens kun je indienen via het contactformulier.

Omgang met cookies

Wij maken op www.pleegzorgdrenthe.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt je online vinden en/of met behulp van de Help-functie van je browser. Op de volgende websites kun je onder meer informatie over cookies vinden: www.cookierecht.nl, www.opta.nl en www.consuwijzer.nl.

Analyse van gegevens met Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Mogelijke wijzigingen

Bovengenoemde organisaties behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen. Op elke pagina van dit document staat welke versie het betreft.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Heb je vragen die nog niet beantwoord zijn door dit document? Wil je een opmerking maken, verzoek indienen om gebruik te maken van je rechten of ben je ergens niet tevreden over? Neem dan contact op via info@pleegzorgdrenthe.nl.