Disclaimer en copyright

Inleiding

Op deze pagina verantwoorden de organisaties Leger des Heils, William Schrikker Pleegzorg en Yorneo wat we op www.pleegzorgdrenthe.nl aan informatie (content) en beelden tonen en lichten we toe hoe informatie die we toesturen per email is bedoeld. Meer informatie over het bewaren en beheren van persoonsgegevens en cookies staat in onze privacyverklaring.

Disclaimer content website

Hoewel aan alle pagina's van de website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Bovengenoemde organisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

Copyright

Voor alle onderdelen van de website (teksten, foto's, graphics en andere video- en beeldmateriaal) geldt dat niets op deze website zonder toestemming mag worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verspreid anders dan ter kennisgeving aan anderen. Voor de meeste fotografie is gebruik gemaakt van modellen. De geportretteerde personen hebben geen relatie met het onderwerp.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten, invullen van een contact-, aanvraag-, of aanmeldformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website. Bovengenoemde organisaties zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of niet-tijdig ontvangen van de inhoud van een bericht.

Beveiliging tegen virussen

We dragen zorg voor een goede beveiliging van de website en e-mailverkeer en zijn niet aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen op de website, in e-mailberichten en/of enige bijlage(n).

Opslaan en gebruik van online persoonsgegevens

Bovengenoemde organisaties vinden de bescherming van online privacy belangrijk en zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die je op onze site invult of cookies die je achterlaat, worden beschermd. Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.